ALARMNI SISTEMI-Varni v objemu vašega doma
PROTIPOŽARNI VARNOSTNI SISTEMI-Bolje preprečiti...
VIDEONADZORNI SISTEMI- Varovanje, kjerkoli in kadarkoli
KONTROLA PRISTOPA - REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA-Imejte popoln nadzor
INTERVENCIJA-Varnostne službe XASTOR Security Slovenija
REŠEVANJE IZ DVIGAL-Komunikacijski sistemi za vzpostavitev klicne povezave
ODDALJEVANJE PTIC-Elektronski sistemi za oddaljevanje pticPolitika zasebnosti

Dobrodošli na http://www.xastor.si/,

spletni strani podjetja XASTOR d.o.o. Kamnik, ki spoštuje zasebnost vas, kot obiskovalca spletne strani in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko svojega spletnega informacijskega sistema, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Želimo, da se počutite varno in zavarovano, ko obiščete našo spletno stran.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. XASTOR d.o.o. Kamnik ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet ne glede na varnostne ukrepe in varnostni komunikacijski protokol nepredvidljiv medij.

 

Politika varstva osebnih podatkov

 

Predvidena uporaba obdelave osebnih podatkov

XASTOR d.o.o. Kamnik zbira vaše osebne podatke za namen opravljanja storitev, ki se izvajajo za delovanje spletne strani. To vključuje pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo.

Standard varstva osebnih podatkov je naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v družbi XASTOR d.o.o. Kamnik, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog in izvajanja storitev. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima XASTOR d.o.o. Kamnik sklenjeno pogodbo ter drugi, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

 

Katera je pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

XASTOR d.o.o. Kamnik zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:

-       če je za obdelavo osebnih podatkov s strani posameznikov podana privolitev,

-       če gre za sklepanje in izvajanje pogodb,

-       zakonitih interesov za katere si prizadevajo ter za

-       izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za njih.

Osebne podatke pridobimo na podlagi vašega obiska spletnega mesta družbe XASTOR d.o.o. Kamnik.

Vrste obdelovanih osebnih podatkov

XASTOR d.o.o. Kamnik od obiskovalcev spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Ti podatki so: ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov, telefonska številka, IP naslov. Osebne podatke pridobiva neposredno od posameznika ali na podlagi njegovega obiska spletnega mesta družbe.

Čas hranjenja vaših podatke

Osebni podatki se lahko hranijo za obdobje, ki jih določajo predpisi. Če rokov hrambe ni posebej zakonsko predpisanih mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti, hramba omejena na najkrajše možno obdobje. Obdelovali jih bomo kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do vašega preklica.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več mogoče ponovno uporabljati.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni na družbi XASTOR d.o.o. Kamnik, na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov in pogodbeni obdelovalci družbe, ki izpolnjujejo zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov.

Obdelujejo jih tudi morebitne tretje osebe vendar zgolj in izključno, če ste bili o tem izrecno obveščeni preden ste nam posredovali svoje osebne podatke in druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Varnost

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je družba XASTOR d.o.o. Kamnik sprejela Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. XASTOR d.o.o. Kamnik zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in sicer, da so osebni podatki:

a)       obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“);

 

b)      zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno - ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“);

 

c)       ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“);

 

d)      točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“);

 

e)      hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno - ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89 (1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“);

 

f)        obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

Preverjamo učinkovitost naših varnostnih ukrepov za varstvo podatkov in jih nenehno izboljšujemo v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami.

 

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

Pravica do dostopa

 • na vašo zahtevo imate pravico pridobiti informacije o vaših lastnih osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, v obsegu opredeljenem v 15. členu GDPR. Svojo zahtevo lahko pošljete po pošti oz. elektronski pošti na spodaj navedene naslove.

 

Pravica do popravka

 • pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja odpravimo vse vaše netočne osebne podatke (16. člen GDPR). V ta namen, nas prosim kontaktirajte na spodaj navedeni naslov.

 

Pravica do izbrisa

 • če veljajo pravni razlogi, opredeljeni v 17. členu GDPR, imate pravico do takojšnjega izbrisa (»pravico, da ste pozabljeni«) vaših osebnih podatkov. Pravni razlogi vključujejo: osebni podatki niso več potrebni za predvidene namene obdelave; ob preklicu soglasja, ko ni drugih pravnih razlogov za obdelavo; posameznik, na katerega se podatki nanašajo, nasprotuje obdelavi (in ni nikakršnih drugih pravnih razlogov za obdelavo – se ne uporablja pri ugovorih neposrednemu oglaševanju). Če želite uveljaviti zgoraj navedeno pravico, se prosimo obrnite na spodaj navedeni kontaktni naslov.

 

Pravica do omejitve obdelave

 • če so merila, opredeljena v 18. členu GDPR izpolnjena, imate pravico do omejitve obdelave, po določilih zgoraj omenjenega člena GDPR. V skladu s tem členom se lahko zahteva omejitev obdelave, zlasti če je obdelava nezakonita in je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotoval obdelavi v skladu z 21. členom (odst. 1) GDPR, dokler ni jasno, če naš legitimni interes pretehta interes posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Če želite uveljaviti zgoraj navedeno pravico, se prosimo obrnite na spodaj navedeni kontaktni naslov.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 • imate pravico do prenosljivosti podatkov, kot je opredeljeno v 20. členu GDPR. To pomeni, da imate pravico prejeti vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturiranem, običajno uporabljenem in strojno berljivem formatu ter imate pravico te podatke posredovati drugemu upravljalcu, kot npr. drugi storitvi ali ponudniku. Predpogoj je, da obdelava temelji na soglasju ali pogodbi in se izvaja z uporabo avtomatiziranih sredstev. Če želite uveljaviti zgoraj navedeno pravico, se prosimo obrnite na spodaj navedeni kontaktni naslov.

 

Pravica do ugovora

 • imate pravico, da kadar koli, po 21. členu GDPR, nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na 6. členu (odst. 1) GDPR, iz razlogov, ki se nanašajo na vašo določeno situacijo. Preprečili bomo obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko prikazali prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prekoračijo vaše interese, pravice in svoboščine ali če je obdelava pomembna za vzpostavitev, uveljavljanje in zaščito pravnih zahtevkov. Če želite uveljaviti zgoraj navedeno pravico, se prosimo obrnite na spodaj navedeni kontaktni naslov.

 

Pravica do vložitve pritožbe

 • v primeru, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov v Sloveniji. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani

 • za uporabniku prijazno spletno izkušnjo in prilagajanje operacij spletnih aplikacij vašim potrebam lahko nekatera področja našega spletnega mesta uporabljajo piškotke. Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani v vaše naprave, s katerimi dostopate do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, saj omogočajo analizo uporabe spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

 

Seznam piškotkov na naši spletni strani

 1. Obvezni piškotki - Potrebni piškotki pomagajo uporabiti spletno mesto z omogočanjem osnovnih funkcij, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij   spletnega mesta. Spletno mesto ne more pravilno delovati brez teh piškotkov.

 

 Ime piškotka

 Trajanje

 Opis

 

 CookieConsent

 1 leto

 Shrani stanje privolitve piškotkov uporabnika

 PHPSESSID

 trajanje seje

 Ohranja stanja uporabnika med brskanjem po spletni strani.

 allowCookies

 1 leto

 Ohranja stanja uporabnika med brskanjem po spletni strani.

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

 

Priglasitev

 • z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 

Upravljanje in brisanje piškotkov

 • če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

 

 

Kontaktni podatki upravljalca

XASTOR d.o.o. Kamnik

Poreber 1A

 

1241 Kamnik

 

Tel: +386 (0)80 1111

Email: info@xastor.si  

KONTAKT POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

ALENKA STELE, telefon: 01 810 04 00, e-mail: racunovodstvo@xastor.si, ali po pošti na naslov: Xastor d.o.o., Poreber 1a, 1241 Kamnik, spletna stran: www.xastor.si

 

Ta Politika varstva osebnih podatkov se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe. • O nas
  Xastor d.o.o. Kamnik
  Poreber 1a
  1241 Kamnik
 • Kontakt
  Tel.: 01 830 31 60
  GSM: 041 766 222
  Infotel: 080 11 11
 •  
  Fax: 01 830 31 69
  E-mail: info@xastor.si
 • Spremljajte nas
Omogoči piškotke | Izdelava strani: PLAN e d.o.o. © Xastor d.o.o. Pravno obvestilo