ALARMNI SISTEMI-Varni v objemu vašega doma
PROTIPOŽARNI VARNOSTNI SISTEMI-Bolje preprečiti...
VIDEONADZORNI SISTEMI- Varovanje, kjerkoli in kadarkoli
KONTROLA PRISTOPA - REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA-Imejte popoln nadzor
INTERVENCIJA-Varnostne službe XASTOR Security Slovenija
REŠEVANJE IZ DVIGAL-Komunikacijski sistemi za vzpostavitev klicne povezave
ODDALJEVANJE PTIC-Elektronski sistemi za oddaljevanje pticO nas

 

ZGODOVINA DRUŽBE XASTOR

 

Začetki družbe segajo v daljno leto 1990, ko je Igor Šušar razvil in sestavil prvo alarmno centralo za namen varovanja bližnje avtoservisne delavnice in nekaj novo ustanovljenih zasebnih trgovin in gostinskih lokalov v Sloveniji in tudi v bližnji Istri.  

 

1990

V letu 1990 smo se kot eno prvih zasebnih družb na področju Slovenije odzvali na vse bolj naraščajočo potrebo po preventivni zaščiti premoženja pred krajo. Pospešeno smo se pričeli ukvarjati s projektiranjem, proizvodnjo in montažo sistemov za protivlomno zaščito objektov. Po prvih poslovnih uspehih smo zelo hitro spoznali, da sta programski razvoj in pridobivanje znanja s področja visokih tehnologij ključnega pomena za rast družbe in njen obstoj na trgu. Povezali smo se z vidnejšimi svetovnimi podjetji na področju varnostnih sistemov. Našo dejavnost pa smo korak za korakom razširili s področja elektronskih sistemov za zaščito objektov proti vlomu še na sisteme za zaščito objektov proti požaru, sisteme za video nadzor, sisteme proti kraji artiklov iz trgovin, sisteme za kontrolo vstopa in prehoda, sisteme za mehansko in osebno zaščito, sisteme za avtomatizacijo objektov.

 

 

 1992

Leta 1992 smo, da bi ponudili našim strankam celovit servis, začeli z izgradnjo mreže dežurnih varnostno nadzornih centrov za področje Slovenije, s pomočjo katerih lahko spremljamo in nadziramo delovanje kateregakoli sistema, ki ga izvedemo naročniku.

 

 

1996

Prizadevanja so bila usmerjena v gradnjo poslovnega objekta direkcije družbe XASTOR Security, tako da smo si uredili cca. 300 m2 poslovne površine za uspešno delo vseh zaposlenih v družbi.

 

 

 1998

Razvoj je šel naprej in danes smo ponosni na leto 1998, ko smo v promet vključili prvi mobilni varnostni center (kombinirano vozilo, v katerem je več komunikacijskih sistemov in centralni računalnik, ki tekoče spremlja delovanje sistemov iz posameznih objektov).

 

 

 1999

Z vstopanjem Slovenije v Evropsko unijo in prilagoditvijo na najzahtevnejše evropske in svetovne kakovostne norme nam je uspelo pridobiti vse potrebne a-teste za opremo, kakor tudi certifikate usposobljenosti vseh zaposlenih za kvalitetno izvedbo projektiranja, montaže in vzdrževanja signalno-varnostnih sistemov.

 

 

 2000

V 10 letih poudarjanja kvalitete, inovativnosti in politike zmernih cen nam je uspelo opremiti več kot 1.500 objektov širom Slovenije in izven naših meja. Med našimi referencami je široka paleta različnih objektov: od najenostavnejših kot so stanovanja, zasebne hiše, trgovski in gostinski lokali do zahtevnejših, kot so zdravstvene ustanove, proizvodni obrati, skladišča, banke, šole, muzeji, sakralni objekti, zlatarne, delavnice, parki itd ... Zadnje leto preteklega tisočletja smo glede na vse večje povpraševanje začeli širiti mrežo komercialistov, ki lahko v najkrajšem času sprejmejo vaše želje ter vam na osnovi strokovne usposobljenosti in izkušenj svetujejo. Del strategije družbe XASTOR Security v prihodnje je širjenje obsega poslovanja, zato smo se v letu 2000 odločili za prevzem dejavnosti družbe za tehnično in fizično varovanje na Vrhniki. Tako smo od sredine leta 2000 naš obseg pokritosti z intervencijo razširili še na področje Vrhnike, Borovnice in Logatca. V letu 2000 smo ponosni na dolgoročne poslovne naveze s tujimi poslovnimi partnerji, s katerimi smo podpisali pogodbe o generalnem zastopstvu za področje Slovenije na področju novih tehnologij tehničnega varovanja. Mnogo prijateljev širom sveta nam zaupa in vse več naših poti se začenja na letališčih.

 

 

2001

S polnimi jadri naprej! Predstavitev naše dejavnosti na naši spletni strani: www.xastor.si in možnost nakupa oz. najema opreme varnostnega sistema preko elektronske pošte info@xastor.si nam širi obzorja in nas vodi v bližino Vaših duri.

 

 

 2003

Za vse naše zveste stranke in potencialne naročnike smo vzpostavili INFOTEL: 080 1111, kjer je možno pridobiti vse informacije v zvezi s celovito rešitvijo varovanja vašega premoženja. Postali smo ekskluzivni uvoznik in distributer varnostnih sistemov AV-GAD Ltd. Izrael in video-nadzornih sistemov EVERTECH Electronics Ltd. Hong Kong. Na slovenskem tržišču poskušamo nadaljevati začrtano pot zmernih cen opreme in sistemov, tako da bi bila varnost, ki je v današnjem času vse večja dobrina, dosegljiva vsakomur.

 

 

 2004

Ljubljana - Kamnik - Kranj - Vrhnika - Logatec - Nova Gorica. Obseg dela se veča. Velik trend v varovanju je VIDEO NADZOR in "ON LINE" spremljanje slike v našem Video nadzornem centru. V letu 2004 smo povečali skupno površino poslovnih prostorov in uredili prostor za VNC (varnostno nadzorni center) in VVC  (video varnostni center) družbe XASTOR v skladu s priporočili BS 5979:2000.

 

 

 2005

V letu 2005 smo začeli z uvajanjem info točk, kjer svetujemo, pripravljamo predstavitve uporabnikom naših storitev in sklepamo pogodbe za varovanje objektov. Prvi info točki sta zaživeli v Kamniku in Logatcu.

 Kratek film iz tistega časa:

http://youtu.be/jF27tRbGF6g

 

 2006

V letu 2006 smo finalizirali prostore VNC v skladu s BS 5979:2005 in pridobili: -Licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom št. 2510-24/2006/9 (14-06) z dne 10.10. 2006;  -Licenco za varovanje premoženja št. 2511-96/2005/5 (14-08) z dne 23.02.2006. Velik projekt, ki nas je tudi finanlčno precej izčrpal.

 

 

 2007

V letu 2007 smo vzpostavili  dve novi internetni strani: www.varovanje.eu, kjer tržimo predvsem WSC Exclusive brezžične alarmne sisteme velikih zmogljivosti, in www.brezgolobov.com, kjer tržimo elektronske sisteme za oddaljevanje ptic z objektov. Leto 2007 zaznamuje tudi izredno velika fluktuacija zaposlenega kadra.

 

 

2008

Leto 2008 je bilo predvsem leto šolanja večine naših operaterjev in pridobitve NPK za ta poklic, tako da je bilo veliko sredstev vloženih v izobraževanja. V tem letu smo prejeli sledečo licenco: -Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja št. 2510-40/2008/2 (142-01) z dne 22.12.2008.

 

 

2009

V letu 2009 smo v našem  varnostno nadzornem centru vzpostavili nov 12-portni varnostno nadzorni center, ki nam je precej povečal kapaciteto sprejema signalov z varovanih objektov. Vozila interventov smo opremili z navigacijskimi napravami, kar pripomore k boljšemu pregledu in ukrepanju interventov v primeru nujnih intervencij v primeru vloma v objekt. V celotnem objektu družbe Xastor smo vzpostavili anteno za gsm signal, kar nam je bistveno olajšalo tekoče delo. Postavili smo tudi antenski drog za gsm antene in v delovanje vzpostavili  4 gsm modeme za sprejem alarmnih signalov z varovanih objektov. Kupljeno in urejeno je bilo tudi novo vozilo za prevoz gotovine in pridobljena nova: - Licenca za prevoz denarja in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 1. razreda št. 2510-3/2009/5 z dne 18.03.2009. Vzpostavili smo tudi novo internetno stran www.resevanje.si  za področje reševanja oseb, ujetih v dvigalih.

 

 

2010

V letu 2010  smo zaradi globalne recesije v svetu, ki jo je bilo moč zazanati tudi pri naših kupcih, dali izredno velik poudarek pri nadzoru stroškov, ki smo jih v primerjavi z  letom poprej znižali za dobrih 20%. Leto 2010 je zaznamoval predvsem izreden pritisk na cene storitev s strani naših naročnikov. Bolj agresivno smo začeli marketinško delovati v neposredni bližini sedeža družbe (Kamnik z okolico) z namenom povečevanja tržnega deleža v bližini, kar je povezano tudi z njižjimi stroški montaž, servisov, ipd ...

  

2011

V letu 2011 ostaja v ospredju človek in pošteno delo - kader je dober - plačilo naših zaposlenih nad povprečjem ceha v RS.  Zaradi stečaja pomembne varnostne družbe v Sloveniji smo pridobili nekaj novih kupcev naših storitev. Veliko pozornost smo posvetili izboru naših dobaviteljev opreme z Daljnega vzhoda, kjer počasi ločujemo zrna od plev. Recesija še traja in stroške poskušamo še bolj obvladovati. Konec leta smo zaradi večje varnosti zaposlenih, ki večino svojega delovnega časa preživijo na terenu, zamenjali oz. nadomestili nekaj službenih vozil. V varnostno nadzornem centru smo usposobili INFRANET družbe Telekom - varen prenos podatkov. 

 

 2012

Leto 2012 je zaznamovala težnja po krčenju stroškov na vseh področjih. Znižali smo stroške telefonije. V uporabo zaposlenim smo dali dve električni vozili. Prav tako smo preuredili ogrevanje poslovne stavbe z  zelo ekonomično toplotno črpalko. Zelo aktivno spremljamo realizacijo zaposlenih na vseh področjih. Tuji poslovni partnerji - dobavitelji s katerimi sodelujemo že več kot 10 let ostajajo z nami tudi v prihodnje. Dober lasten kader, ki se je oblikoval skozi desetletje nadgrajujemo z novimi močmi, ki prihajajo. 

 

2013

Leto 2013 smo je bilo podrejeno zniževanju stroškov, katere smo uspeli zmanjšati v skupni ravni nad 10%. Realizacija v tem letu je podobna realizaciji iz leta 2012. Kadrovsko smo morali v enoti tehnika zaradi odhoda dveh tehnikov uvajati dva nova delavca. 

 

2014

V letu  2014 smo povečali in na novo uredili parkirne prostore za našo floto vozil  tehnike in intervencije v matični firmi v Kamniku. Z daljnega vzhoda smo uspeli pridobiti zaupanja vrednega in kvalitetnega partnerja za dobavo video HQ IP tehnologije mrežnih snemalnikov in MP kamer.

 

2015

V letu  2015 smo v našem VNC (varnostno nadzornem centru) inštalirali nov IP sprejemnik, ker se je kazalo vse večje zanimanje tržišča (naših naročnikov-varnostne družbe), za katere v našem VNC  spremljamo njihove objekte, nadomestili smo nekaj odslužene IT  opreme z novejšo energijsko bolj učinkovito opremo in uredili ergonomsko bolj enostavno razporeditev naprav (monitorjev) v VNC. Tako imamo sedaj v VNC dva ločena sistema IP sprejemnikov, kar omogoča široke možnosti priklopov varovanih objektov na naš VNC. Precej pozornosti se namenja optimizaciji koriščenja službenih vozil.

 

2016

V letu  2016 smo v našem VNC (varnostno nadzornem centru) inštalirali nov mrežni server in zamenjali programsko opremo za koncentriranje alarmnih signalov z varovanih objektov na enovit vmesnik za pregled, obdelavo, arhiviranje in obveščanje naših naročnikov. Obenem smo posodobili prostor čajne kuhinje v VNC ter posodobili svetlobno opremo in prezračevanje VNC-ja.Ker nam primanjkuje prostorov za skladiščenje opreme in orodja, ter prostorov za predhodno testiranje konfiguracij videonadzornih in protivlomnih sistemov, smo začeli z rekonstrukcijo in nadgradnjo objekta poslovne stavbe, ki se bo nadaljeval še v prihodnjem letu. Ob koncu leta smo za intervencijsko enoto Logatec kupili novo sodobno int. vozilo Ford. V Kamniku smo za potrebe intervencijske enote in demo sobe pridobili nov poslovni prostor, ki se bo previdoma dokončno uredil do poletja 2017.

 

2017

V letu 2017 smo v centru Kamnika uredili nov poslovni prostor (primeren tudi za zadrževanje interventov)  ter nadgradili obstoječe parkirne prostore ob upravni stavbi in VNC z ostrešjem. Za potrebe tehnikov smo kupili novo sodobno vozilo Ford Courier. Nekaj odslužene IT opreme smo nadomestili z novejšo. Leto 2017 zaznamuje velik strokovni napredek tehnikov in izvedba nekaj večjih projektov med drugim tudi na ozemlju Hrvaške.

 

2018

V letu 2018 smo nadaljevali z gradnjo objekta. Naše delovanje smo razširili na območje Cerknice, kjer imamo samostojno enoto, ki dnevno vrši obhodno službo in intervencijsko posredovanje. Povečali smo delež storitev odvoza denarja in vrednostnih papirjev, za kar je bilo potrebno precej vlaganj v izobraževanje in opremo zaposlenih.

 

2019

Podjetje je prenehalo s prevozom gotovine. Vse bolj se poveča trženju varnostnih sistemov. Nabavili smo nekaj novih vozil.

 

2020

V letu 2020 prehajamo na  pogodbeno zagotovljen VNC, z namenom zagotovitve kvalitetnejše storitve, ki je v skladu z zakonsko določenimi standardi.«

 

2022

V zadnjem času nudimo našim strankam zelo prilagodljive alarmne sisteme proizvajalca JABLOTRON. 

Sistem je lahko žičen ali brezžičen ali kombiniran. Ima pa za uporabnika prednost, ker nudi vpogled v sistem na pametnem telefonu,  preko katerega lahko vklapljate/izklapljate alarmni sistem, imate vpogled kje se je alarmni sistem sprožil. Možno je nadgraditi sistem tudi tako, da z njim odpirate npr. garažna vrata, preverite temperaturo v prostoru, vklopite alarm v celoti ali delno… Polega alarmnih detektorjev je možno priklopiti tudi požarne detektorje, det. ogljikov monoksid, magnetne kontakte, detektor izlitja vode, detektor nivoja vode, panik tipko, detektor loma stekla.  Podjetja lahko sistem uporabljajo tudi za kontrolo pristopa, kjer je možnost omejitev dostopa na posamezne prostore.

 

2023

Najnovejša ponudba videonadzornega sistema zajema vrtljive 4G kamere, katerim se vgradi spominska kartica ter SIM kartica za prenos. Ta kamera  ne potrebuje posebej snemalnika. Dostop do kamer je možen na daljavo preko pametnega telefona.

 

 

 

  

 Kontakt družbe XASTOR SECURITY SLOVENIJA

Infotel:         080 1111

 

Uprava:
HC: 01 830 31 60
FAX: 01 830 31 69
e-mail: info@xastor.si

Pogodbeni VNC:
Tel.: 01 830 31 70
Gsm: 031 350 111

Sistemi za reševanje iz dvigal:
Tel.:01 81 00 400
e-mail: info@xastor.si
www.resevanje.si

Brezžični varnostni sistemi WSC Exclusive:
Tel.: 01 830 31 60
Gsm: 041 766 222
e-mail: info@varovanje.eu, info@xastor.si
www.varovanje.eu

Sistemi za oddaljevanje ptic:
Tel.: 01 830 31 60
Gsm: 041 766 222
e-mail: sustar@varovanje.eu
www.brezgolobov.com

 

 • O nas
  Xastor d.o.o. Kamnik
  Poreber 1a
  1241 Kamnik
 • Kontakt
  Tel.: 01 830 31 60
  GSM: 041 766 222
  Infotel: 080 11 11
 •  
  Fax: 01 830 31 69
  E-mail: info@xastor.si
 • Spremljajte nas
Omogoči piškotke | Izdelava strani: PLAN e d.o.o. © Xastor d.o.o. Pravno obvestilo